ADA-2003-D28 (Disiplinærnemnden)

Timepris på kr 1.550,- eks. mva. syntes noe høy for en relativt enkel og oversiktlig barnefordelingssak. Partene var uenige om et prisestimat på ca. kr 20.000,- inkluderte merverdiavgift eller ikke. Uttalt at når advokaten har oppgitt et estimat med hensyn til omkostningene, og det er uklart om dette beløp inkluderer mva., bør uklarheten gå utover advokaten. Advokatens salær ble etter en samlet vurdering nedsatt.