ADA-2003-D44 (Disiplinærnemnden)

Etter en samlet vurdering av oppdragets art, det utførte arbeid og omstendighetene for øvrig ble salæret redusert fra kr 108.208,- til kr 86.300,- inkl. utlegg. Uttalt at advokatens utgifter til telefon, porto og fotokopiering er nødvendige driftsutgifter for advokatens virksomhet og må anses inkludert i advokatens timepris. Særskilt fakturering vil kun være aktuelt hvor det er tale om spesielt kostnads- og arbeidskrevende kopieringsarbeid, hvor sakens karakter tilsier at det blir svært høye telefonregninger e.l.