ADA-2003-D8 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde gitt prisestimat ca. 1½ mnd. før hovedforhandling. På bakgrunn av bl.a. dette og sakens art ble salæret redusert fra kr 96.400,- til kr 75.000,- eks. mva. Advokaten burde på et tidligere tidspunkt ha gitt beskjed om at kostnadsoverslaget var for lavt.