ADA-2003-D96 (Disiplinærnemnden)

Advokatens bistand gjaldt en generell orientering om mulighetene for oppholdstillatelse. Disiplinærnemnden fant at den oppgitte timepris på kr 1.400,- eks. mva. var for høy for denne type bistand. Salæret ble nedsatt fra kr 5.364,- til kr 4.092,- inkl. mva. Bemerket at advokatens normale kontorutgifter må anses dekket i advokatens salær. Det er bare ekstraordinære utgifter til porto, kopiering mv. som kan kreves dekket utover det ordinære salæret.