ADA-2004-D136 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Salærberegning, opplysning om beregningen. Forholdet mellom tvml § 52 og domstll § 227. Advokaten hadde ikke opptrådt uetisk ettersom det må innrømmes vide rammer for den faglige vurderingen. Salæret ble redusert fra kr 595.460,- til kr 200.000,-, da det ikke ble funnet å foreligge bevis for at oppdragets omfang var av så omfattende art, Regler for god advokatskikk pkt 3.3.1. Nemnden viste til Rt-2004-1764 vedrørende forholdet mellom tvml § 52 og domstll § 227. Nemndens vurdering tar utgangspunkt i domstll § 227 ved spørsmål om salærets størrelse. Irettesettelse.