ADA-2004-D144 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Salærberegning. «No-cure-no-pay». Klienten inngikk forlik, hvilket medførte bortfall av «no-cure-no-pay»-avtalen. Det forelå ikke brudd på god advokatskikk da klienten var gjort kjent med dette. Uttalt at risikoen for uklarhet må pålegges advokaten som den profesjonelle part og derfor bør slike avtaler utarbeides skriftlig.