ADA-2005-204 (Oslo krets)

Advokatens salærsats sto i rimelig forhold til oppdraget og det utførte arbeid. Dette sett i sammenheng med at man må forvente en høyere timepris fra en mer erfaren advokat, men at arbeidet til gjengjeld vil ta kortere tid. Imidlertid forelå brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1 da det må forventes at redegjørelsen fra advokaten spesifiserer konkret hvilket arbeid som er utført og hvor lang tid dette har tatt, slik at det blir mulig både å vurdere om dette arbeidet var nødvendig og om omfanget er rimelig.