ADA-2005-25 (Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund kretser)

Advokaten hadde ikke brutt Regler for god advokatskikk, og salæret ble ansett passende. Uttalt at alminnelig kvalitetsvurdering av en advokats arbeid faller utenfor disiplinærmyndighetenes område.