ADA-2005-37 (Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser)

Klagerne måtte bære risikoen for at de ikke i større grad hadde gjort det klart hvor mange timer de var villige til å betale for. Uttalt at dersom innklagede advokat beviselig hadde bannet under telefonsamtale med klager, ville dette vært i strid med Regler for god advokatskikk, men dette ble ikke funnet bevist. En advokats språkbruk må være anstendig og sømmelig. Videre uttalt at det etter hvert har blitt alminnelig kjent at det siden 2001 tilkommer merverdiavgift på advokattjenester.