ADA-2005-4 (Oslo krets)

Advokaten hadde ikke handlet i strid Regler for god advokatskikk pkt 3.1.2, da det må foreligge klanderverdige forhold og etter en helhetsvurdering kunne man heller ikke finne at det var brukt unødvendig lang tid på behandlingen, jfr. Regler for god advokatskikk pkt 3.1.2 og 3.1.4. Advokaten hadde informert klienten tilstrekkelig om hans betalingsplikt, til tross for klientens feilaktige oppfatning av avtale om at han ikke var ansvarlig for kostnader.