ADA-2005-D112 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Salær. Rettslig klageinteresse. Klager hadde ikke rett til innsyn i motpartens advokats timelister, selv om han var dømt til å betale motpartens saksomkostninger. Dessuten var salærkravet rettskraftig avgjort, og klageren hadde derfor ikke rettslig interesse i saken.