ADA-2005-D119 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk og salær. 6-månedersfristen regnes i forhold til salær fra endelig oversendelse av salærkrav. Uttalt at selv om det er inngått en nedbetalingsordning og nedbetaling har startet, har klienten likevel rett til å få prøvd salærets størrelse for disiplinærorganene. Advokaten hadde ikke brutt Regler for god advokatskikk, og salæret ble ansett rimelig og nødvendig for oppdragets gjennomføring.