ADA-2005-D23 (Disiplinærnemnden)

Salærberegning. Fastsettelse av rimelig salær. Advokaten hadde krevet for mye salær og dette ble redusert ut fra hva som var rimelig etter oppdragets art, Regler for god advokatskikk pkt 3.3.1. Uttalt at det var klart klanderverdig av advokaten å belaste forsikringsselskapet med utgifter når disse ikke var omfattet av rettshjelpsforsikringen.