ADA-2005-D33 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Oppfølging av henleggelse. Salærberegning. Advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt 3.1.2 ved ikke å følge opp en henlagt anmeldelse uten å ta dette opp med klager når klager forutsatte at dette ville bli gjort. Om salærberegningen uttalte nemnden etter en helhetsvurdering at denne ikke skulle overstige kr 73.949,-.