ADA-2005-D41 (Disiplinærnemnden)

Søknad om fri sakførsel ble sendt feil instans og dette ble ikke rettet i ettertid til tross for forespørsel fra klienten. Risikoen for ikke innbetalt salær måtte derfor gå utover advokaten, når denne ikke etterkom forespørsel om å sende søknad når klienten var berettiget til fri sakførsel. Advokaten hadde således brutt Regler for god advokatskikk. At en annen advokat bisto med råd under advokatens ferieperiode i forbindelse med ankefrist utgjorde ikke brudd på god advokatskikk.