ADA-2005-D86 (Disiplinærnemnden)

Uttalt at et avvik fra rettens eller et forvaltningsorgans fastsettelse av saksomkostningene krever en særlig begrunnelse. Tilfredsstillende redegjørelse for salærkrav manglet.