ADA-2006-5 (Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser)

Selv om klient og advokat ikke hadde hatt noe møte og oppdragsbekreftelse ikke var gitt, hadde det vært hyppig kontakt mellom klienten og advokaten. Det ble lagt til grunn at advokaten har brukt tid på å snakke med klienten, sette seg inn i saken, ta de nødvendige kontakter ellers etc. Advokatens salær på kr 2.500,- ble funnet å stå i rimelig forhold til det arbeidet som er ytet.