ADA-2006-8 (Møre- og Romsdal og Trøndelag kretser)

Advokaten ble oppsøkt for å hjelpe til med å sette opp to skjøter i forbindelse med overdragelse fra et uskiftebo. Oppdraget ble trukket tilbake før det var ferdig, men klienten ble allikevel fakturert for arbeidet samt et brev som klienten ikke hadde bedt om. Utvalget fant at salæret var berettiget, da arbeidet var utført før oppdraget ble trukket tilbake. Brevet var nødvendig for å utføre oppdraget.