ADA-2006-D23 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bistod klager i forbindelse med en boligsak før han etter en tid frasa seg oppdraget. Disiplinærnemndens flertall mente at advokaten hadde frasagt seg oppdraget uten at det var gitt noen begrunnelse og at heller ikke advokatens etterfølgende begrunnelse var tilstrekkelig. Det forelå dermed brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.6. Flertallet reduserte advokatens salær med kr 10.000,- inkl. mva slik at det totale salæret ikke skulle overstige kr 21.635,-.