ADA-2006-D30 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2.