ADA-2006-D32 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 og pkt. 3.1.4 ved ikke å ivareta sin klients interesse på en tilfredsstillende måte, da han ikke hadde satt seg tilstrekkelig inn i regelverket på området. Salæret ble funnet å være for høyt og ble satt ned fra kr 9.548,- inkl. mva. til kr 3.500,- inkl. mva.