ADA-2006-D4 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde benyttet klientmidlene og avregnet dette i salær til en annen advokat, uten avtale med klienten. Det er kun anledning til å avregne eget salærkrav i klientmidlene. Advokaten kunne ikke inngå forlik om at partene selv skulle dekke sine saksomkostninger når ikke klienten hadde samtykket til dette. Advokaten måtte derfor tilbakebetale kr 60.195,- slik at salæret ikke overstiger kr 197.657,-.