ADA-2006-D67 (Disiplinærnemnden)

Oppgjør ved eiendomssalg. I strid med Regler for god advokatskikk at oppgjøret etter et eiendomssalg skjedde to-tre uker senere enn avtalt. Disiplinærnemnden fant det imidlertid ikke nødvendig å nedsette salæret da forsinkelsene ikke hadde forårsaket vesentlige problemer for oppdragsgiveren.