ADA-2006-D73 (Disiplinærnemnden)

Oppdraget var rimelig konkret og enkelt, og hadde en velkjent og alminnelig problemstilling. Selv om advokaten finner det ønskelig å oppdatere seg på rettsområdet, må det være klart at dette i hovedsak får skje for egen regning og ikke belastes klienten. Nemnden fant på dette grunnlag at advokaten hadde brukt et unødvendig høyt antall timer. Salæret ble derfor satt ned fra kr 57.750,- til kr 40.000,-.