ADA-2007-12 (Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser)

Advokaten hadde ikke brutt god advokatskikk, men hadde ikke informert klienten når advokatens innledende kostnadsoverslag sprakk betydelig. Videre fikk heller ikke klienten informasjon om telefonsamtalene på timelisten når han etterspurte dette. Advokaten måtte tilbakebetale kr 11.250,-, slik at det totale salæret ble kr 38.125,-.