ADA-2007-9 (Hordaland og Sogn- og Fjordane krets)

Advokaten var berettiget til reisegodtgjørelse. Klagers tro på at reiseutgifter ikke skulle belastes han var ikke tilstrekkelig da han ikke protesterte på den første fakturaen hvor dette fremkom. Advokaten måtte betale tilbake kr 1.962,- som var feilberegnet salær.