ADA-2007-D118 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde inngått en megleravtale med klager om salg av eiendom hvor meglerhonoraret skulle beregnes ut fra salgssummen. Advokaten ble funnet å ha beregnet seg et høyere honorar enn det avtalen forespeilte, og ble heller ikke funnet å gi en tilfredsstillende forklaring på beregningen. Advokaten ble følgelig funnet å ha overtrådt Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1, 1 og 2. punktum. For disse overtredelser ble advokaten meddelt en irettesettelse.