ADA-2007-D142 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 ved å ignorere at hans klient hadde fått oppnevnt hjelpeverge og forholdt seg kun til sin klient selv om han hadde fått vite at hjelpeverge var oppnevnt. Hjelpevergen hadde rett til å få opplyst hvorledes innklagede har beregnet sitt salær, og innklagede hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1 ved ikke å gjøre dette. Disiplinærnemnden mente advokatens opptreden var så kritikkverdig at han ble ilagt en irettesettelse.