ADA-2007-D208 (Disiplinærnemnden)

Regler for god advokatskikk gjelder også for advokater som driver eiendomsmegling. Advokatens salær ble nedsatt da det ble antatt at advokatens kostnader oversteg det som syntes å være rimelig i forhold til oppdraget, det arbeid som ble utført og det klageren hadde grunn til å forvente, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1.