ADA-2007-D45 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1.