ADA-2009-17 (Hordaland og Sogn og Fjordane krets)

Utvalget fant at advokaten hadde krav på fullt vederlag etter eiendomsmeglingsloven, da bindende avtale var kommet i stand etter advokatens mellomkomst.