ADA-2009-28 (Nord-Norge kretsene)

Advokat krevet salær for 3,5 timer for å ha vurdert sak som ikke prosedabel. Utvalget frifant advokaten.