ADA-2009-41 (Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser)

Klager tok kontakt med innklagede i forbindelse med et tidligere avsluttet arveoppgjør. Det oppstod uenigheter om advokaten hadde påtatt seg et oppdrag han kunne ta betalt for. Det ble ikke utformet noen oppdragsbekreftelse. Utvalget fant at advokaten måtte bære risikoen, og utsendelsen av faktura var da i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1. Klager gikk på grunn av uenighetene til pressen med saken. Dette reagerte innklagede på i en e-post. Utvalget kom til at innklagedes uttalelser i e-posten var upassende, men ikke i strid med de advokatetiske regler. Innklagede sendte deretter timelisten til media, noe klager mente var brudd på taushetsplikten. Utvalget kom til at det ikke var brudd på taushetsplikten da innklagede oversendte timelisten for å underbygge sine synspunkter.