ADA-2009-D122 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt.1.2.