ADA-2010-29 (Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser)

Advokat mottok forskudd på salær, og avregnet salær på hele forskuddet etter at klienten (et rederi) var gått konkurs. Bostyrer klaget med grunnlag i at for mange timer var brukt. Utvalget la betydelig vekt på uttalelse fra konkursdebitor og frifant advokaten.