ADA-2012-D215 (Displinærnemnden)

Innklagede hadde overlatt store deler av arbeidet til en assistent som hadde mistet sin bevilling på grunn av grovt bedrageri. Flere kritikkverdige forhold. Nemnden kom til at advokatens grunnlag for å kreve salær var falt helt bort på grunn av hans overtredelser.