ADA-2013-D128 (Disiplinærnemnden)

Utgangspunktet for en vurdering av salæret må tas i avtalen mellom partene. Disiplinærnemnden la til grunn at tvetydighet i oppdragsbekreftelsen, hva gjaldt endring i salærsatsen, måtte gå utover advokaten som den profesjonelle part. Salæret redusert til det som ble ansett rimelig etter de advokatetiske regler.