ADA-2013-D154 (Disiplinærnemnden)

Plikt til å informere klienten om kostnadsutviklingen i saken selv om fakturering utstår i påvente av ferdigstilling av f eks et dødbo. Nemnden fant manglende orientering om kostnadsutviklingen i strid med pkt. 3.3.1