ADA-2014-D80 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde oversittet en klagefrist og dette medførte at arbeidet med klagen var verdiløst og klager skulle derfor ikke belastes med salær for dette arbeidet. Videre har ikke advokaten etterkommet klagers ønske om spesifikasjon av timelisten og det utgjorde brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1. Advokaten ble meddelt irettesettelse og salæret nedsatt.