ADA-2017-D127 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde gitt uriktig opplysning til klienten om hvorvidt hun hadde rett til innløsning av en festetomt. Advokaten måtte senere erkjenne at han hadde gitt feil opplysning og at innløsning ikke var mulig før flere år frem i tid. Disiplinærnemnden kom til at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 og han ble meddelt kritikk. Salæret ble nedsatt til kr 15.600. Nemnden fant at det forelå en klar og åpenbart feil i advokatens faglige råd, og at dette måtte få betydning for salæret han var berettiget til. Selv om advokaten hadde tatt feil i sin rådgivning, hadde han utført en del arbeid knyttet til oppdraget som klienten var forpliktet å betale for.