U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 179

Advokaten leverte omkostningsoppgave til retten basert på forutsetning om at fri sakførsel ville bli innvilget. Han hadde ikke tatt uttrykkelig forbehold overfor klienten om høyere salær dersom fri sakførsel ikke ble innvilget og ble ansett bundet av omkostningsoppgaven.