U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 313

Salær på kr 345.000,- for prosessoppdrag ble funnet å ligge innenfor vanlige normer for advokaters salærberegning. Advokaten hadde orientert om timeforbruk underveis og hadde forhåndsvarslet salærets størrelse. Advokaten hadde også gitt realistiske vurderinger av sakens muligheter underveis. Nedsettelse på grunn av dårlig domsresultat kunne ikke kreves.