U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 335

Salær redusert. Uttalt at salæret ikke kan regnes som en funksjon av timetall og pris. I en rekke saker må advokaten akseptere et visst «mas» fra klientens side uten at det er rimelig å belaste det med fullt salær. Salæret må avpasses etter sakens økonomiske betydning og vanskelighetsgrad.