U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 345

Som følge av feilaktig råd om skatteplikt i forbindelse med oppgjør fra arbeidsgiver i en oppsigelsessak ble salæret redusert fra kr 23.000,- til kr 15.000,-. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.)