U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 423

Saken ble tapt da klientens krav var foreldet. Uttalt at advokaten burde ha viet spørsmålet om foreldelse større oppmerksomhet og frarådet søksmål. Som følge av advokatens håndtering av saken ble salæret redusert.