U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 425

Salæret ble redusert fra kr 67.000,- til kr 40.000,- for bistand i en erstatningssak. Det ble tatt hensyn til sakens økonomiske omfang. Det dreiet seg om erstatning på mellom kr 50.000,- og kr 75.000,-. Retten fastsatte erstatningen til kr 50.000,-.