U bind VI (Oslo krets 1992) s. 379

Salær på kr 120.000,- ble redusert til kr 80.000,- da advokaten hadde foretatt en rekke prosesshandlinger som ikke kunne anses nødvendige og brukt urimelig mye tid på saken. Uttalt at det påligger prosessfullmektigen å sørge for at tidsforbruk og omkostninger holdes på et rimelig nivå selv om klienten ønsker en rettslig behandling av saken.