U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1996) s. 514

Salær for ukomplisert bobehandling som testamentsfullbyrder ble nedsatt fra kr 36.000,- til kr 25.000,-. Uttalt at ordinære kontorutgifter som utgifter til telefon og porto skal dekkes under advokatens salær. Kun ved ekstraordinære utlegg kan dette kreves dekket særskilt.