U bind VII (Bergen krets mfl. 1995) s. 305

Salær på kr 50.000,- for bistand med erstatningsspørsmål overfor forsikringsselskap ble redusert til kr 40.000,-. Uttalt at advokaten ikke kan ta seg betalt for gjennomgåelse av litteratur, dommer, tabeller etc. som er alminnelig kjent for den som arbeider med denne del av jussen.