U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 1

Vesentlig reduksjon av salær og advarsel. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å redegjøre for salærberegningen til tross for at klienten anmodet om det. Han underbygget heller ikke sin påstand om mye arbeid med saken, som gjaldt begrenset bistand ved felleseieskifte.